Sininen kasvu

Tavoitteena on sinisen kasvun mahdollisuuksien hyödyntäminen ja osaamisen vahvistaminen. Satakunnassa sinisellä kasvulla tarkoitetaan merten luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä sekä laajemmin veteen liittyvää TKI-toimintaa, meriteollisuutta, meriklusteria, vesiosaamisen kehittämistä, pohjavesiä, vesien suojelua, kalataloutta, virkistystä, hyvinvointipalveluja ja vesistömatkailua kaikissa vesistöissä. Maakunnan sinisen kasvun osaaminen vahvistaa älykästä erikoistumista ja mahdollisuuksia kasvuun.