Saavutettavuus, yhteistyö ja kehittäminen

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittäminen on käynnistetty syksyllä 2020 ja se valmistuu vuonna 2021. Lue lisää

Kuuden maakunnan yhteinen Länsi-Suomen liikennestrategia on valmistunut lokakuussa 2020. Lansi-Suomen liikennestrategia_2020

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ’Liikenne 12’ valmistuu keväällä 2021. Lue lisää Liikenne 12 -valmistelusta

 

Raideliikenne

Pori/Rauma-Tampere -raideyhteys:

Tampere-Pori (Rauma) -radan tarveselvitys (Väylävirasto 2020)

Tampere-Pori/Rauma -raideliikenteen kehittämisselvitys (WSP 2019)

Rauma-Kokemäki-Tampere -liikennöintiselvitys (Proxion 2020)

Rauman seisakkeen ratasuunnitelman sivut https://vayla.fi/rauman-seisake

Reportaasi Pori/Rauma-Tampere -raideliikenteen kehittämisestä (2019)  https://lansireitti.fi/ratareportaasi/ 

Katso myös kansallinen Digirata-selvitys (2020), jossa Pori/Rauma-Tampere -rataa esitetään Suomen ensimmäiseksi kaupalliseksi pilottiradaksi https://digirata.fi/

 

Pori-Parkano-Haapamäki (PPH) -rata:

Selvitys Suomen kehäradasta länsirannikolta itärajalle ml. Pori-Parkano-Haapamäki -rata (WSP 2020) Suomen kehärata -selvitysraportti

 

Päärataa ja sen liitännäisyhteyksiä koskeva tieto on kootusti sivustolla www.päärata.fi

 

Tieliikenne

Valtatien 2 kehittämisen tavoitteet:  VT2 edunvalvontaesite 2021

Valtatie 8:

Turku-Pori -yhteysvälin kehittämissuunnitelman päivitys 12/2019 selvitykseen

Reportaasi valtatiestä 8 (2019)   https://lansireitti.fi/kasitie

 

Meriliikenne

Porin (Mäntyluoto/Tahkoluoto) ja Rauman satamien kautta kulkevat ulkomaanyhteydet ovat kansantaloudellisesti merkittäviä. Satakunnan satamien osuus Suomen viennistä on 10,6 % ja tuonnista 7,7 %. Molempien satamien toimintaedellytysten kehittämiseen ja yhteyksien parantamiseen on investoitu merkittävästi viime vuosina.

Meriväylien syvyydet Pori/Mäntyluoto 12 m, Pori/Tahkoluoto 15,3 m ja Rauma 12 m.

 

Lentoliikenne

Porin lentokentältä on säännöllistä matkustajalentoliikennettä välillä Pori-Helsinki. Kentältä tehdään myös tilauslentoja.

Pori kuuluu Suomen tärkeimpiin koulutuslentoasemiin, koska kentällä toimii myös mm. Suomen Ilmailuopisto ja Länsirannikon koulutuskuntayhtymä WinNova.

 

Yhteistyöryhmät

Satakuntaliitto toimii mm. seuraavissa saavutettavuuden parantamisen / liikenteen kehittämisen ylimaakunnallisissa yhteistyöryhmissä:

 • Länsi-Suomen liikennestrategian seurantaryhmä
 • Pori/Rauma-Tampere -ratatyöryhmä
 • Pori-Parkano-Haapamäki -ratatyöryhmä
 • Päärata+ (6 maakuntaa)
 • Päärataryhmä (10 maakuntaa)
 • Pro Rautatie ry
 • Helsinki-Forssa-Pori -neuvottelukunta
 • Kasitieverkosto, VT 8 valtuuskunta ja VT 8 Turku-Pori ohjausryhmä
 • VT 3 vaikuttamisen ohjausryhmä
 • Esa Perttula

  Esa Perttula

  Liikennesuunnittelija

  +358 44 711 4370
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Marika Luoma

  Marika Luoma

  Maakunta-asiamies

  +358 44 711 4321
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi