AKKE-rahoitushaku avoinna

Rahoitushaku ”Alueen kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” (AKKE) -määrärahasta alueen omaehtoiseen kehittämiseen ja sopimukselliseen yhteistyöhön Satakunnassa on avoinna 30.6.2022 saakka.

Rahoitushaku ”Alueen kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” (AKKE) -määrärahasta alueen omaehtoiseen kehittämiseen ja sopimukselliseen yhteistyöhön Satakunnassa on avoinna 30.6.2022 saakka.

  • Rahoitusta on haettavissa yhteensä 1 185 000 euroa
  • Hakuaika päättyy 30.6.2022 klo 15.00

Hakemukset tulee kohdentaa joko:

Painopisteeseen 1 (Omaehtoinen kehittäminen, 319 000 €):

Satakunta-strategiaa ja siihen sisältyvää maakuntaohjelmaa 2022-2025 edistävät hankkeet, jotka lisäksi edistävät alueen elinvoimaa vähintään yhden seuraavan teeman alla:

  • alueen veto-/pitovoiman vahvistaminen,
  • osaavan työvoiman saatavuus,
  • elinkeinorakenteen uudistuminen ja monipuolistuminen tai
  • osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Painopisteeseen 2  (sopimuksellisuuden edistäminen, 866 000 €)

Hankkeiden valinnassa käytetään perusteena kytkeytymistä Satakuntaliiton ja valtion laatimaan yhteistyöasiakirjaan valittujen kehittämisen kärkien toteuttamiseen seuraavasti.

  • teema 1: Osaavan työvoiman saatavuus, työvoiman liikkuvuus ja osaamistason nosto
  • teema 2: Elinkeinoelämän ympäristöllisesti kestävä uudistuminen erityisesti bio- ja akkuklusterissa sekä kiertotaloudessa (Green Satakunta)
  • teema 3: Maakunnan vetovoiman ja hyvinvoinnin edistäminen

Tarkemmat tiedot rahoituksen hakemisesta löydät täältä: Avoimet rahoitushaut | Satakunta.fi

Ohje hankkeiden hakijoille ja hakulomake löytyvät Satakuntaliiton verkkosivuilta: https://satakunta.fi/rahoitus/kansallinen-rahoitus/lomakkeet-ohjeet/

Hakemus toimitetaan Satakuntaliiton kirjaamoon allekirjoitettuna osoitteeseen: kirjaamo@satakunta.fi
Hakemukset tulee jättää torstaihin 30.6.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antavat Satakuntaliiton hanketiimin jäsenet, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@satakunta.fi

aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma, p. 044–711 4330
rahoitusasiantuntija Jyrki Tomberg, p. 050-569 6818
aluekehitysasiantuntija Krista Tupala, p. 044-711 4387
aluekehitysasiantuntija Tiina Palonen-Roihupalo, p. 044-711 4380
aluekehitysasiantuntija Jenny Katila, p. 044 711 4361